• Επεισόδιο 94-Τρέιλερ 2


  Χιουρρέμ: Τί συμβαίνει εδώ; Τί κάνετε;

  Σαχ: Δίνουν τους μισθούς που χρωστάμε στις παλλακίδες.

  Χιουρρέμ: Μην ανακατεύεστε σε πράγματα που δεν είναι ευθύνη σας, σουλτάνα μου… εγώ διοικώ το χαρέμι!

  Χατιτζέ: Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από αυτή! Ας αφήσουμε τις παλλακίδες να επαναστατήσουν! Θα φροντίσουμε έτσι και το θέμα της Χιουρρέμ, ώστε να πεθάνει κατά την επανάσταση…

  Σαχ: Θα φροντίσω ώστε η Χιουρρέμ να είναι χειρότερα από νεκρή

  Χιουρρέμ: Ο πραγματικός εχθρός δεν έχει ακόμη δείξει το πρόσωπό του…

  Μιχριμά: Ο Ηγεμόνας Μουσταφά…

  Μουσταφά: Όσο ζω και είμαι καλά, η Χιουρρέμ Σουλτάνα δεν θα έχει ησυχία

  Μαχιντεβράν: Αυτό είναι το σοβαρό ζήτημα… η Χιουρρέμ Σουλτάνα δεν θέλει να ζήσεις!

  Μπεγιαζίντ: Βοήθησέ με Ρουστέμ Πασά, θέλω να είμαι ένας άξιος Ηγεμόνας για τον Εξοχότατο πατέρα μου

  Ρουστέμ: Θα είμαι δίπλα σας σε κάθε βήμα

  Γιαχιά: Όλοι νομίζουν ότι ο Εξοχότατος γνωρίζει για την αναβίωση του ναυπηγείου…

  Μουσταφά: Έχει ήδη ενημερωθεί.

  Στρατιώτης: Ο αγγελιοφόρος του Ηγεμόνα Μουσταφά έφερε αυτό, πασά μου.

  Ρουστέμ: Θα το κρατήσω εγώ

  Μουσταφά: Τον ενημέρωσα με γράμμα

  Μαχιντεβράν: Μην ξεχνάς ότι είναι ιδιαίτερα απαγορευμένο για ένα Ηγεμόνα να συγκεντρώσει και χρησιμοποιήσει στόλο…

  Ενημέρωση Copyright: Αυτό το site διαχειρίζεται ο χρήστης “CrazyTurkVids” και του ανήκει. Όλα τα δικαιώματα στο υλικό αυτής της σελίδας ανήκουν στον χρήστη “CrazyTurkVids”. Χωρίς άλλη σημείωση, κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον δεν παραχωρείται στο υλικό, τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προσφέρονται σε αυτή τη σελίδα. Πληροφορίες, ιδέες, κείμενα, logos, εικόνες, γραφικά και φωτογραφίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το blog είναι αποκλειστική περιουσία του χρήστη “CrazyTurkVids”. Αυτό το υλικό δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την γραπτή κατάθεση του χρήστη “CrazyTurkVids”.


  Facebook Comments